Prostor pro Vaše příspěvky

TRIBUNA je tiskový prostor, kde budou zveřejňovány vybrané  příspěvky a postřehy členů ČTS o zemích jihovýchodní Asie,především o Thajsku. Podmínkou pro uveřejnění Vašich příspěvků je kromě odpovídjící úrovně jejich původnost, aktuálnost nebo nové informace, které se této oblasti týkají.