plán činnosti - aktivity CTS

vernisáž ve vinárně U sv.Anežky -  leden 2017

 

Beseda ve Faustově domě na Karlově nám.40, Praha 2 o zemích jihovýchní Asie a buddhizmu  ve středu 15.2. 2017 od 19 hod. Přenášet a odpovídat na vaše otázky bude PhDr.Petr Šulc

 

7.3.2017 v 17:30 v restauraci Lemon Leaf, Myslíkova 12 se uskuteční výroční schůze společnosti, na které proběhnou volby do výboru na další období. Členové výboru mají za úkol navrhnout do příští schůze výboru a představit každý 1 nového kandidáta na člena výboru.

 

Bylo navrženo: Aby p. Staněk udělal rozhovor se členem Česko-Thajské společnosti a aby z rozhovoru mimo jiné vyplynulo, jak komunikovat naší společnost navenek, a dále aby  p. Waldstein byl požádán o ukázku a představení Thajských masáží pro veřejnost Aby p. Grepl, bývalý velvyslanec v Thajsku udělal přednášku pro členy klubu.