Vítejte na stránkách Česko-thajské společnosti!

Vítejte na stránkách milovníků Thajska

Česko-thajská společnost je dobrovolná, nevládní a nezisková organizace, jejímž cílem je spolupráce a vytváření kontaktů ve všech oblastech kultury, vědy, vzdělání, ekonomiky a turistiky mezi občany a organizacemi v České republice a Thajském království.

Společnost, založená v roce 1998, je otevřena všem zájemcům o spolupráci a ve své činnosti spolupracuje s univerzitami, institucemi, muzei zaměřenými na Asii,a dalšími podobně zaměřenými organizacemi (např. Continents Association for Cooperation with the Countries of Asia, Africa and Latin America).

Činnost společnosti je financována z členských příspěvků, darů a sponzorských příspěvků.