Odešel velký král a státník … Celé Thajsko truchlí - jeho zbožňovaný král, který se mimořádně zasloužil o svou zemi a lid, 13.října 2016 zemřel. Po dlouhých sedmdesáti letech vlády, během kterých dokázal v neklidných dobách převést svůj národ přes mnohá politická úskalí, si vysloužil nejen obdiv a lásku Thajců, ale i mezinárodní…

Akce

13. 10. 2016

Česko-thajská společnost ke skonu thajského krále Ramy IX.

    Česko-thajská společnost vyslovila jménem svých členů hlubokou soustrast lidu Thajského království a pět jejich členů – paní Hana Škábová a Sylva Luang-Rathová a pánové Karel Stehno, Jiří Škába a Stanislav Korál – se dne 17.října zapsali do kondolenční listiny na velvyslanectví Thajského království.

   Jako vyjádření smutku nad úmrtím Jeho Výsosti krále Bhumibola Adulyadeje rozhodli jsme se zrušit plánované akce Česko-thajské společnosti, t.j. oslavu thajského svátku Loi Kratong a také filmové představení, naplánované na tuto středu 19.10. v Barevné kavárně na Londýnské.

    Vzpomínky členů Česko-thajské společnosti na Jeho Výsost thajského krále Pchúmiphona Adundéta (Bhumibola Adulyadeje) se většinou týkají toho, co o něm bylo publikováno ve sdělovacích prostředcích nebo od thajských přátel, a někteří ho dokonce spatřili, jak projíždí v královské limuzíně Bangkokem za doprovodu čestné kolony.

     Mezi členy ČTS jsou však takové osobnosti, které se skutečně ocitly v králově blízkosti: Jsou to čestný předseda společnosti pan Jiří Škába a bývalý velvyslanec ČSFR v Thajském království pan Karel Stehno. Pan Jiří Škába byl přítomen při státní návštěvě prezidenta Havla v Thajsku v únoru 1994 a poskytl pro webové stránky ČTS dnes už historické fotografie z této události.

 

     Bývalý velvyslanec pan Karel Stehno nám poskytl nejen archivní fotografii z předávání své pověřovací listiny Jeho Výsosti thajskému králi v jeho paláci Chitradala dne 9.dubna 1991, ale přidal i vzpomínku – tady je :

    Dne 13.října 2016 se světem rozletěla smutná zpráva, že zemřel thajský král Pchúmiphon Adundét, monarcha, ke kterému se v minulosti přicházelo se slovy: Já kdokoliv jsem, jsem pouze prach pod tvýma nohama. Byl monarchou a zpočátku neomezeným vládcem Thajců od roku 1946, kdy jako 18-ti letý nastoupil na trůn. Korunován byl však až v roce 1950. Narodil se v Cambridge, a když byla v Thajsku ústavou zrušena absolutní monarchie, odjel v roce 1933 s celou královskou rodinou do Švýcarska. Po návratu do Thajska se opět brzy vrátil s rodinou do Evropy, kde pobýval přes celou II. světovou válku. Po úmrtí krále Anandy Mahidola – jeho bratra – byl korunován a přísahal, že „bude vládnout spravedlivě a ku prospěchu thajského lidu“. Přes velmi různorodý, komplikovaný a rozporuplný vývoj Thajského království se mu jeho přísahu dařilo naplňovat. Byl celá dlouhá léta svého života uctíván, lidé se před ním vždy ukláněli, klečeli, a na místa kudy procházel, sypali květiny. A nutno říci, že v jeho případě nebyla příčinou takového chování jenom tradice, ale hlavně jeho důstojnost a moudrost a pochopení pro potřeby thajského lidu. 

     A takto jsem jej poznal osobně i já. Po politických změnách ve světě a i v naší republice docházelo k intenzivním kontaktům i s Thajským královstvím. Poprvé v historii byly otevřeny zastupitelské úřady Československa v Bangkoku a Thajského království v Praze. A tak jsem měl možnost se setkat s tímto panovníkem velmi často při slavnostních aktech. V paláci Chitradala jsem se setkal s Jeho Výsostí králem Rámou IX. osobně třikrát. Předával jsem mu pověřovací listiny jako první velvyslanec Československé federativní republiky se sídlem v Bangkoku. Audience dle protokolu trvala necelou čtvrthodinu. Po složitém protokolárním vstupu dle královského protokolu jsem stál tváří v tvář tomuto uctívanému, vyššímu a štíhlejšímu králi, klidnému, tiše a pomalu hovořícímu…Po zdvořilostním úvodu jsme se v rozhovoru dostali ke konkrétním vztahovým otázkám. Král se poté zajímal o stav jednání o rozdělení Československa, o postavení naší země v rámci Evropy a nakonec jej zajímal i osud firmy Amáti Kraslice. On totiž v minulosti dostal darem od našich obchodních zástupců klarinet, vyrobený právě v tomto podniku, a jako zapálený hudebník si jej oblíbil a používal. Osobně založil orchestr, ve kterém sám hrál a pravidelně se účastnil koncertů v thajském rozhlase. Druhé „důvěrné“ setkání se uskutečnilo v souvislosti se státní návštěvou premiéra ČSFR pana Čalfy. Kromě premiéra Čalfy byl setkání přítomen tlumočník a já jako čs. velvyslanec v Bangkoku. Zde došlo k jednání či spíše k rozhovoru obou státníků. Jeho Výsost se tak zabrala do rozhovoru o národohospodářských tématech s premiérem Čalfou, že narušila královským protokolistům jejich přesně naplánovaný program, a další návštěva tak musela čekat před dveřmi pana krále o desítku minut déle, než bylo stanoveno.

    Moje poslední osobní návštěva v paláci Chitradala se uskutečnila v souvislosti s mým ukončením diplomatické mise a odjezdem ze země. Této schůzky se také zúčastnila i manželka pana krále královna Sirikit, velice kultivovaná a půvabná žena, která byla kdysi v Thajsku zvolena i královnou krásy. Ve velmi přátelském rozhovoru jsem se také zmínil o krásách Prahy a doporučil návštěvu naší země. Král sice v posledních letech do zahraničí už necestoval, avšak královna Českou republiku navštívila.

   Na státní návštěvě byl v roce 1994 také prezident České republiky Václav Havel, kdy se také uskutečnilo jeho setkání s Jeho Výsostí Ramou IX.  

        Thajské království ztrácí smrtí svého krále velkou jak politickou tak lidskou osobnost. Opravdovou a nefalšovanou lásku obyvatel Thajska ke svému králi bylo možno pozorovat po celé zemi i v jejich nejodlehlejších místech na pokraji džungle. A nám nezbývá než vyjádřit lidu Thajska soustrast s touto ztrátou a věřit v další pozitivní rozvoj vztahů mezi našimi zeměmi.

              Karel Stehno                                                           V Praze, 16.10.2016

vstupte do archívu akcí

Vítejte na stránkách milovníků Thajska

Česko-thajská společnost je dobrovolná, nevládní a nezisková organizace, jejímž cílem je spolupráce a vytváření kontaktů ve všech oblastech kultury, vědy, vzdělání, ekonomiky a turistiky mezi občany a organizacemi v České republice a Thajském království.

Společnost, založená v roce 1998, je otevřena všem zájemcům o spolupráci a ve své činnosti spolupracuje s univerzitami, institucemi, muzei zaměřenými na Asii a dalšími podobně zaměřenými organizacemi (např. Continents Association for Cooperation with the Countries of Asia, Africa and Latin America).

Činnost společnosti je financována z členských příspěvků, darů a sponzorských příspěvků.

Dne 15. června 2011 se ujal funkce Prezidenta Česko-thajské společnosti Mgr. Marek Němec

 

zde si můžete přečíst jeho úvodní slovo

 

 

Narong Sasitorn, velvyslanec Thajského království

V pondělí dne 9.3.2015  pozval na audienci nový pan velvyslanec pan Narong Sasitorn pana Marka Němce-předsedu Czech Thai Society, poděkoval všem členům za dosavadní činnost a přislíbil maximální podporu naší společnosti.