O průběhu výroční členské schůze za rok 2017:

Dne 12.4. 2018 se konala v thajské restauraci Lemon Leaf výroční členská schůze naší společnosti (zač. 17 hod).
Úvodem všechny přivítal prezident společnosti Marek Němec, a informoval přítomné členy o všech akcích, kterých jsme se účastnili v minulém…

Akce

2. 2. 2018

Vítězové fotosoutěže Česko-thajské společnosti

VÍTĚZOVÉ FOTOSOUTĚŽE ČESKO-THAJSKÉ SPOLEČNOSTI.

Vážení členové Česko-thajské společnosti a všichni přátelé Thajska,

na těchto našich web. stránkách a také na FB jsme vás podrobně informovali o průběhu vernisáže fotografií z Thajska, která proběhla za velkého zájmu veřejnosti mezi 11. prosincem 2017 a 11. lednem 2018 v pražské Pasáži Lucerna. Tuto akci uspořádala naše Česko-thajská společnost (ČTS) ve spolupráci s thajským velvyslanectvím v Praze a thajskou turistickou centrálou (TAT).  Z vybraných snímků, které jste viděli na výstavě v Lucerně, byly tříčlennou porotou ČTS vybrány 3 vítězné snímky. Jako nejlepší byl vyhodnocen snímek pana Marka Kostky s názvem „Mind“, na druhém místě je fotografie sesterské dvojice Mirky a Magdy Kašubových s názvem „Koh Samed“, a  jako třetí nejlepší byl vyhodnocen snímek Martiny Korálové s názvem „Jak se obléká Buddha“. Pro autory vítězných snímků připravila centrála TAT pěkné ceny, které jim budou při nejbližší příležitosti předány prezidentem ČTS  Mgr. Markem Němcem. Nejlepší fotografie jsou ve vítězném pořadí přiloženy k tomuto textu.

Pro velký zájem o thajskou tématiku bude širší výběr soutěžních snímků (včetně vítězných) vystaven pro veřejnost a všechny milovníky Thajska na vernisáži v historickém prostředí Faustova domu, v Akademickém klubu I.LF UK na Karlově náměstí 40, Praha 2 ve dnech 3. až 21.prosince 2018.

                Text: Stanislav Korál

vstupte do archívu akcí

NA ÚVOD :

Společnost Shock Tropper společně  s Asociací Theravádský Budhismus ČR a  Česko-thajskou společností  pořádají 

THAJSKÝ VEČER

s thajským tancem a  přehlídkou thajské kuchyně 

Slavnost se bude konat v restauraci OBČANSKÁ PLOVÁRNA  http://obcanskaplovarna.cz/

v sobotu dne 25. srpna 2018 od 19.00 hod 

Pro návštěvníky je v nabídce bohatý bufet typických thajských jídel včetně mořských plodů s neomezenou konzumací, program s thajskýmými tanečnicemi a živou hudbou,  na závěr disco 

VSTUPNÉ:   20 euro nebo 500 Kč 

Prosíme všechny členy ČTS kteří mají o účast zájem aby nahlásili účast nejpozději do 20.8.2018 

                                                                                                     Výbor  ČTS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápis z výroční schůze ČTS ze dne 12.4.2018 najdete v horní záložce                                     „O SPOLEČNOSTI“, v části "informace ze zasedání výboru společnosti“

     

Vítejte                                              na stránkách                                           milovníků Thajska!

ČESKO-THAJSKÁ SPOLEČNOST

je dobrovolná, nevládní a nezisková organizace, jejímž cílem je spolupráce a vytváření kontaktů ve všech oblastech kultury,             vědy, vzdělávání, ekonomiky a turistiky mezi organizacemi           České republiky a Thajského království.                                         Společnost byla založena v roce 1998 a je otevřena všem zájemcům o spolupráci. Ve své činnosti spolupracuje s univerzitami, muzei    a s dalšími institucemi zaměřenými na Asii.                                      

Činnost Česko-thajské společnosti je financována z členských příspěvků a sponzorských darů.

 

Vážené dámy a pánové  -            členové Česko-thajské společnosti,         pro co nejefektivnější komunikaci se členy výboru ČTS byla zřízena email. adresa, na kterou můžete psát své náměty a připomínky:

      czechthaisociety.cts@gmail.com

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Naše společnost otevřela u FIO banky bankovní účet              čís.  2201328263/2010,  který je mimo jiné také zřízen pro zasílání Vašich členských příspěvků. Pokud jste doposud neměli možnost své členské příspěvky uhradit, můžete tak bez problémů učinit nyní. K vůli evidenci stačí do platebního příkazu se zaslanou částkou uvést své jméno.                  Výbor Česko-thajské společnosti

Roční členský příspěvek je 300,-Kč,            pro nevýdělečné a důchodce  100,- Kč

 

   Podrobněší informace o činnosti Česko-thajské společnosti (ČTS),  o jejich stanovách a členech výboru naleznete v části                                    "O SPOLEČNOSTI"      (horní záložka)

 

                 DOPORUČENÍ - TIP:  

      Pro podrobné informace o všech akcích společnosti  si v horní liště otevřete  "AKCE-NOVINKY" .

    JAK SE ORIENTOVAT V BLOKU "AKCE-NOVINKY":                          Při kliknutí na "AKCE-NOVINKY" si otevřete všechny akce ČTS (nahoře je poslední), když kliknete na letopočet, dostanete se              k akcím příslušného roku.   Kliknutím na červený nadpis zvolené akce si otevřete podrobnosti a fotogalerii, každý obrázek fotogalerie si zvětšíte kliknutím na něj.