2016

1. 12. 2016

Král je mrtev - ať žije král !


Dnešek se zapíše do dějin thajského království jako významné datum - úřadu 10.thajského krále z dynastie Chakri se ujímá korunní princ Maha Vajiralongkorn. Že korunní princ Vajiralongkorn nástupnictví přijal bylo oficiálně oznámeno koncem listopadu. Nejedná se však o oficiální korunovaci – ta se bude konat až po pohřbu jeho otce Bhumibola Adulyadeje (Pchúmiphona Adundéta), ke kterému dojde až koncem roku 2017.

28. 11. 2016

Mezinárodní vánoční festival


Dne 27.listopadu 2016 se v hotelu Hilton v Praze konal tradiční "International Christmas Festival", jehož výtěžek je věnovám na humanitární účely. Nás, návštěvníky festivalu z Česko-thajské společnosti, potěšil stánek Thajska s tradiční nabídkou thajských specalit., o které byl mezi návštěvníky velký zájem.

24. 11. 2016

Velvyslanec V. Grepl u thajského korunního prince Vajiralongkorna


Audience velvyslance V. Grepla u thajského korunního prince             21.11.2016 / 12:57

Dne 15. 11. 2016 přijal thajský korunní princ Vajiralongkorn k závěrečné audienci velvyslance Vítězslava Grepla a jeho manželku Renatu Greplovou. Audience se podle zvyklostí uskutečnila v Annandově paláci v Bangkoku. Korunní princ při té příležitosti připomněl akt předávání pověřovacích listin velvyslance a tehdejší rozhovor, týkající se thajsko-českých vztahů. Poté se vlídně rozhovořil o České republice, kterou tu a tam soukromě navštěvuje, většinou v souvislosti se svým pobytem ve Spolkové republice Německo. Z princových slov bylo znát, že má o České republice velmi dobré povědomí a že ji považuje za přátelskou a přívětivou zemi.

Velvyslanec Vítězslav Grepl zdvořile poděkoval za audienci, poskytnutou v čase mimořádně složitém pro celou královskou …

19. 10. 2016

ODEŠEL VELKÝ KRÁL THAJSKÉHO KRÁLOVSTVÍ ...


Odešel veklký král a státník...

Celé Thajsko truchlí - jeho zbožňovaný král, který se mimořádně zasloužil o svou zemi a lid, 13.října 2016 zesnul.  Po dlouhých 70 ti letech vlády, během kterých dokázal v neklidných dobách převést svůj národ přes mnohá politická a existenční úskalí, si vysloužil nejen obdiv a lásku Thajců, ale i mezinárodní uznání.

Naše Česko-thajská společnost - tradiční společnost přátel Thajska, se připojuje k miliónům všech truchlících vyjádením hluboké soustrasti s odchodem velkého králeThajců.

Čest jeho památce!

17. 10. 2016

Česko-thajská společnost ke skonu thajského krále Ramy IX.


Česko-Thajská společnost vyslovila jménem svých členů hlubokou soustrast lidu Thajského království a čtyři její členové – paní Hana Škábová a Sylva Luang-Rathová a pánové Karel Stehno, Jiří Škába a Stanislav Korál – se dne 17.října zapsali do kondolenční listiny na velvyslanectví Thajského království.

Vzpomínky členů Česko-Thajské společnosti na Jeho Výsost thajského krále Pchúmiphona Adundéta se většinou týkají toho, co o něm bylo publikováno ve sdělovacích prostředcích nebo od thajských přátel, a někteří ho dokonce spatřili, jak projíždí v královské limuzíně Bangkokem za doprovodu čestné kolony.

Mezi členy ČTS jsou však takové osobnosti, které se skutečně ocitly v králově blízkosti: Jsou to čestný předseda společnosti pan Jiří Škába a bývalý velvyslanec ČSFR v Thajském království pan Karel Stehno. Pan Jiří Škába byl přítomen při státní návštěvě prezidenta…