Akce-novinky

30. 6. 2015

Energetický seminář Thajsko


Dne 30. června 2015 se v sídle Svazu průmyslu a dopravy, Freyova 948/11, Praha 9 konal energetický seminář pořádaný Svazem průmyslu a dopravy ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Thajsku a Zahraniční kanceláří Czech Trade v Bangkoku.

Seminář nabídl aktuální informace o vývoji thajské ekonomiky a energetickém sektoru v Thajsku včetně hlavních rysů Nového energetického plánu Thajska na období 2015 - 2036. Součástí programu byla i informace o připravované prezentaci české energetiky v Bangkoku.

Na seminář byli pozváni i členové Česko-thajské společnosti.

17. 6. 2015

Česko očima Thajců


17. června 2015 se konala v Salla Terreně U Sovových mlýnů 5 na Praze 1 zajímavá akce, kterou uspořádala organizace AFS Mezikulturní programy, o.p.s. ve spolupráci s Česko-thajskou společností.
Každým rokem hostí na 12.000 rodin po celém světě zahraničního studenta - účastníka některého z programů AFS. Výjimkou není ani Česká republika, kde tráví tři měsíce, šest měsíců nebo školní rok v hostitelských rodinách a na středních školách několik desítek studentů z pěti kontinentů.
Na závěr ročního pobytu thajských studentů v České republice jsme formou prezentace dvojic a trojice studentů měli možnost seznámit se s jejich zkušenostmi a dojmy, které načerpali při svém ročním pobytu v různých městech České republiky.
Celou prezentaci moderoval prezident ČTS Marek Němec, zúčastnilo se i několik členů ČTS. Navázali jsme zde novou spolupráci s organizací AFS, která se také zajímá o činnost naší…

10. 6. 2015

Přednáška o Thajsku


Dne 10. 6. 2015 prezident ČTS Marek Němec a člen výboru Tomáš Prášek uskutečnili přednášku o Thajsku pro Otto Blanc Club.

21. 5. 2015

Cestopis Thajsko málo známé


Zajímavému společensko-kulturnímu zařízení v Praze 2, které se jmenuje Barevná kavárna na Londýnské, jsme v rámci okruhu jeho aktivit (cestopisy) nabídli spolupráci formou přednášky člena výboru ČTS, cestovatele a znalce Thajska, doktora Petra Šulce.

Akce se uskutečnila 21. května 2015 od 19:00 hodin, moderoval ji pracovník kavárny pan T. Chytrý, úvodní slovo představující naši společnost pronesl prezident ČTS Mgr. Marek Němec.

Následovala vlastní přednáška doplněná promítanými fotografiemi a originální thajskou muzikou, kde zúčastněné z řad pravidelných návštěvníků kavárny i členů ČTS Petr Šulc provedl pozoruhodnými místy v Thajsku, do kterých turisté běžně nezavítají.

Na závěr přednášky proběhla krátká beseda podložená dotazy z obecenstva, a přednášející sklidil velmi zasloužený úspěch.

4. 5. 2015

Fotografická soutěž a výstava fotografií z Thajského království


Dne 4. května 2015 se ve vinárně U Svaté Anežky konala vernisáž výstavy fotografií pořízených členy Česko-thajské společnosti při jejich cestách do Thajského království. Sešlo se skoro 80 kusů barevných fotografií ve formátu A4 a A5 a laická komise složená z několika členů výboru ČTS neměla lehkou úlohu při výběru 5 nejlepších fotografií. Pět vítězných fotografií bylo na výstavě umístěno a označeno na samostatném tablu v centrální části vinárny.

Využili jsme této příležitosti a popřáli jsme zde také všechno nejlepší k narozeninám zakládajícímu členovi ČTS, panu Karlu Stehnovi, který celou akci vymyslel a zorganizoval.

Moc nás potěšilo, že vernisáže se zúčastnili i zástupci Thajské ambasády.

Výstava potrvá v prostorách vinárny až do konce května 2015.

22. 4. 2015

Gastro Poděbrady 2015


9. ročník mezinárodní soutěže pro žáky středních odborných učilišť a následná výstava se konaly ve středu dne 22. 4. 2015 v Kongresovém centru - Kolonáda Poděbrady.

Pod patronátem ČTS se zde SOŠ a SOU Neratovice v oboru číšník - téma „ZA HRANICEMI VŠEDNÍCH DNŮ – DOVOLENÁ“ – zúčastnila slavnostní tabulí pro dvě osoby na závěr dovolené v Thajsku, a získala pěkné bronzové umístění.

Blahopřejeme.

14. 3. 2015

Dny thajské kuchyně v restauraci Sokolovna Pyšely


Ve dnech 14. a 15. 3. 2015 uspořádala restaurace Sokolovna v Pyšelích pod záštitou Česko-Thajské společnosti Dny thajské kuchyně.

Na ochutnávku byli pozváni zástupcem restaurace také členové ČTS, vše probíhalo pod taktovkou šéfkuchaře restaurace Josefa Vojty a hostujícího Kennyho Keosouvannasene.

Pro naše členy byl na sobotu 14.3 zarezervován stůl pro 10 osob, který jsme plně obsadili. Vybírali jsme z jídelního lístku výborné thajské speciality, a moc jsme si všichni pochutnali.

Celá akce byla předem prezentována i v Hospodářských novinách, a proto byly kapacity restaurace zcela zaplněny.

11. 3. 2015

Výroční členská schůze ČTS za rok 2014


Ve středu 11. 3. 2015 jsme se sešli v restauraci Hergetova Cihelna na Kampě na výroční schůzi Česko-thajské společnosti.

Prezident ČTS Mgr. Marek Němec přivítal všechny přítomné členy a zástupce thajské ambasády pana Chuchart Jirojkul a paní Sweeya Santipitaks, kteří pronesli uvítací proslovy a pozdravili přítomné i jménem nového pana velvyslance pana Narong Sasitorn, který se z důvodů své časové zaneprázdněnosti nemohl osobně dostavit.

Mgr. Marek Němec zhodnotil akce roku 2014 a seznámil přítomné s plány na rok 2015. Následně jsme odsouhlasili Zprávu o hospodaření společnosti a Zprávu revizní komise.

Dalším bodem programu byly volby do výboru ČTS na další období. Všichni stávající členové výboru se postupně krátce představili. Mgr. Marek Němec poděkoval za dosavadní aktivní účast na práci ve výboru pp. Mgr. Karlovi Stehnovi a Ing. Jiřímu Bednářovi, kteří oznámili svoje rezignace na …

9. 3. 2015

Audience u nového velvyslance


V pondělí dne 9.3.2015  pozval na audienci nový pan velvyslanec pan Narong Sasitorn pana Marka Němce-předsedu Czech Thai Society, poděkoval všem členům za dosavadní činnost a přislíbil maximální podporu naší společnosti.

8. 3. 2015

Výroční schůze Česko-thajské společnosti


Vážení přátelé,

dovoluji si Vás jménem výboru Česko-thajské společnosti pozvat na výroční schůzi, která se bude konat ve středu 11. 3. 2015 v restauraci Hergetova Cihelna, Cihelná ul. 2b, Kampa, Praha 1 v 17.30 hod. (5 min. z metra Hradčanská nebo 10 min.z Malostranského náměstí) 

 

Program schůze:


Na úvod přivítání členů a zástupců thajské ambasády Mgr. Markem Němcem, zhodnocení akcí v minulém roce a seznámení s plány na rok  2015.

Zprávu o hospodaření společnosti a zprávu  revizní komise přednese Ing. Sylva Luang-Rathová.

Volby výboru ČTS na další období:
– krátké prezentace stávajících členů výboru
– volba nových členů výboru

Poté bude následovat thajský raut, v jehož průběhu proběhne diskuse o dalších aktivitách a možnostech ČTS.

Jako vždy budete mít možnost zaplatit hotově své členské příspěvky. 

Předpoklad…