Akce-novinky

30. 6. 2017

SETKÁNÍ NA VLTAVĚ


SETKÁNÍ S THAJSKÝMI PŘÁTELI NA LODI MORAVIA NA VLTAVĚ.   (Klikni na "AKCE A NOVINKY")

Vážení a milí členové Česko-thajské společnosti,

dne 26.srpna se bude konat na lodi Moravia setkání členů naší společnosti s našimi thajskými přáteli, kteří se nabídli, že zajistí jak malý kulturní program, tak také občerstvení včetně thajských specialit. Protože je počet členů naší společnosti, kteří se mohou účastnit tohoto setkání, omezen na 30 osob, zajistěte si účast co nejdříve na kontaktní mail. adrese sylvarathova@seznam.cz . Symbolické vstupné pro členy ČTS je 150,-Kč/os.

Setkání se uskuteční v době od 14 - 16 hod.

Výletní loď Moravia kotví u přístaviště čís.14, nábřeží Na Františku, před Štefánikovým mostem

25. 6. 2017

POZOR - FOTOSOUTĚŽ 2017


Česko-Thajská společnost ve spolupráci s Thajským velvyslanectvím v Praze a Thajskou turistickou centrálou TAT vyhlašují soutěž fotografií z Thajska se dvěma tematickými okruhy: (Klikni na "AKCE A NOVINKY")

- Thajsko málo známé

- Thajsko – provincie Trang

 Soutěž je veřejná, každý zájemce (účastník soutěže) může poslat elektronicky nejvýše 3 snímky (fotografie) ve formátu .jpeg na mail. adresu  fotosoutez.cts@gmail.com , každý snimek do velikosti max. 2 MB. Konečný termín pro zaslání snímků je 15.11.2017.

Vyhodnocení zaslaných snímků provede komise ČTS do 10.12.2017. Vyhlášení nejlepších fotografií bude zveřejněno na webu ČTS - www.czechthaisociety.cz , kde budou rovněž zařazeny do jeho FOTOGALERIE.

Nejlepší fotografie (48 snímků) budou vystaveny od 11.12.2017 do 11.1.2018  na vernisáži v paláci Lucerna, která se bude konat pod patronací thajského velvyslanectví …

4. 6. 2017

THAJSKÝ PROGRAM v Náprstkově muzeu (klikni na obrázek)


Proměny Siamu /Siam in Transitions.

Národní muzeum – Náprstkovo muzeum a Velvyslanectví Thajského království uspořádali v Praze na nádvoří Náprstkova muzea výstavu „Proměny Siamu/Siam in Transitions“. Součástí výstavy byla i přednáška poradkyně ministra kultury Thajského království paní Savitri Suwansathit, která se zde konala v sobotu 9.6. 2017, s názvem „Nejstarší fotografické portréty a krajiny v Siamu (1855-1935)“. Dozvěděli jsme se zde o obecné historii i zvláštnostech královské sbírky skleněných negativů, o raném vývoji fotografie v dnešním Thajsku i o tom, jak tyto historické snímky odráží variabilní Siamskou společnost a její zvyky během přílivu západní kultury v 19. a 20. století. Přednášky se osobně zúčastnil též thajský ministr kultury pan Vira Rojpojchanarat, který ji svým projevem uvedl. Samotná výstava byla slavnostně zahájena v pátek 8.6. 2017 generálním …

30. 5. 2017

Exportní seminář pro Thajsko a Myanmar


Ministerstvo zahraničních věcí ČR pořádalo dne 30.5.2017 xportní seminář  „Thajsko a Myanmar - exportní příležitosti pro české firmy", kterého se zúčastnili také členové Česko-thajské společnosti.

1. Panel od 9:30 hod.:  Marek Svoboda, ředitel odb.ekonomické diplomacie MZV, Vladimír Bärtl, náměstek ministra průmyslu a obchodu,    Gabriela Kostková, vedoucí Trade Finance, KB, Michal Janků, nám.ministra zahraničních věcí    

2.Panel od 11:00 hod.:  Jan Špiler, obchodní rada Velvyslanectví ČR v Bangkoku,            Pavel Lhotský, vedoucí zahraničních projektů, G E T s.r.o.

3. Individuální konzultace zástupců firem s obchodními rady

20. 5. 2017

Návštěva na velvyslanectví


V zastoupení výboru ČTS navštívili pánové Marek Němec a Karel Stehno thajské velvyslanectví, kde se setkali s velvyslancem J.E. panem Narong Sasitornem. S panem velvyslancem projednávali možnosti spolupráce v rámci společné strategie otevírat aktivity ambasády a ČTS i jejím nečlenům. Ze společných akcí to bude jako každoročně oslava svátku Loi Kratong, a závěrečný smuteční akt k úmrtí thajského krále Bhumibola Adulyadeje dne 26.10.2017.. Dále bylo rámcově dohodnuto uspořádání fotografické soutěže s thajskou tematikou, jejíž specifikace a podmínky budou uveřejněny na web. stránkách ČTS. Počítá se s tím, že vybraným finalistům této soutěže bude uspořádána výstava a publikace v tisku.

31. 3. 2017

Asie vzdálená a blízká


                   Všem příznivcům a milovníkům JV Asie !

25. května  bude opět po roce probíhat v Praze na Nám.Jiřího z Poděbrad festival asijské kultury

                                 "ASIE VZDÁLENÁ A BLÍZKÁ". 

Kromě kulturních zážitků budete mít také příležitost ochutnat lahůdky vyhlášené asijské kuchyně. 

19. 3. 2017

Výroční členská schůze Česko-thajské společnosti - 7.3.2017


Výroční členská schůze Česko-thajské společnosti za rok 2016.
V úterý 7. 3. 2017 se konala v restauraci Lemon Leaf (Myslíkova 14, Praha 2) výroční členská schůze Česko-thajské společnosti.
Prezident ČTS Mgr. Marek Němec přivítal všechny přítomné členy a zástupkyni thajské ambasády, která pronesla krátký uvítací proslov. Mgr. Marek Němec zhodnotil akce roku 2016 a seznámil přítomné s plány na rok 2017. Přítomní členové ČTS hlasováním schválili Zprávu o hospodaření společnosti (zprávu přednesla Sylva Luang-Rathová), a Zprávu revizní komise (přednesla Jana Šilhánková).
Dalším bodem programu byly volby do výboru ČTS na další období. Mgr. Marek Němec poděkoval za účast na práci ve výboru dosavadním členům výboru a představil kandidátku členů výboru na nové období.
Do nového výboru ČTS byli všemi hlasy přítomných zvoleni tito členové ČTS:
Předseda : Marek Němec
Členové výboru:…

17. 2. 2017

Beseda s PhDr.Petrem Šulcem o zemích JV Asie a buddhizmu ve Faustově domě


Z iniciativy výboru ČTS a ve spolupráci s Jonáš klubem Praha se ve středu 15.února uskutečnila v historickém Faustově domě na Karlově náměstí přednáška a beseda na téma „Země Jihovýcodní Asie a buddhizmus“, na které pozorným posluchačům vyprávěl člen výboru ČTS PhDr. Petr Šulc o svých dlouholetých zkušenostech a poznatcích z této oblasti. Úvodního slova a umírněného moderování tohoto pořadu se ujal Ing. Stanislav Korál, a to ve dvojí roli - jako člen Jonáš klubu a jako kolega Petra Šulce ve výboru ČTS. Vyprávění bylo provázeno prezentací obrázků z nejvýznamnějších lokalit šíření buddhizmu v Jihovýchdní Asii z bohatého archivu Petra Šulce a mělo velký ohlas ve zcela zaplněném sále, kde naprosto převažovali posluchači z Jonáš klubu, na jejichž dotazy Petr Šulc fundovaně odpovídal. (Ze strany ČTS zúčastnilo jen několik málo členů - přesto že byla tato akce oznámena nejméně dva …

23. 1. 2017

Vernisáž novoročenek


Výstava novoročenek převážně z Asie

Dne 3.1.2017 se konala ve vinárně U Sv. Anežky vernisáž ze sbírky novoročenek pana Mgr.Karla Stehna, jednoho ze zakladatelů ČTS a po roce 1989 prvního velvyslance v Thajském království. Na první letošní akci byli pozváni všichni členové ČTS a přátelé pana Karla Stehna, který se ale nakonec, bohužel, z důvodu onemocnění nemohl zúčastnit. Zahájení výstavy se tedy ujal jeho syn pan Michal Stehno. Návštěvníci ocenili originální nápad s uspořádáním výstavy exotických novoročních přání a celý večer probíhal v příjemné atmosféře útulné vinárny, která je už tradičně místem přátelských setkání a akcí ČTS.

2. 1. 2017

Beseda s PhDr.Petrem Šulcem o zemích JV Asie a buddhizmu ve Faustově domě


Středa, 15.února 2017 19:00 hod., Faustův dům Země jihovýchodní Asie – Thajsko, Kambodža, Barma, Laos - mají pro návštěvníky ze střední Evropy stále větší přitažlivost, a není divu. Setkají se tam totiž s tak od nás odlišnými kulturními a hinduisticko-buddhistickými tradicemi a zvyky, exotickou přírodou, stavebními památkami a s přátelským přijetím, že se vrací okouzleni. Tohoto středečního večera se s vámi, účastníky besedy z Jonáš-klubu a Česko-thajské společnosti, podělí o své bohaté zkušenosti a poznatky o zemích JV Asie a o buddhizmu PhDr. Petr Šulc, který žil v této oblasti téměř 20 let, aby mohl přímo u zdroje studovat nejen jejich historii, náboženství a kulturu, ale také ekonomický a politický vývoj těchto zemí až do současnosti. Závěrem besedy se určitě dostane i na zajímavé informace o známých, ale také méně známých destinacích, které v těchto zemích rozhodně stojí za …