Výstava fotografií z Thajska ve Faustově domě

7. 12. 2018

Výstava fotografií z Thajska ve Faustově domě

V historických prostorách Akademického klubu 1.LF UK ve Faustově domě na Karlově náměstí byla instalována výstava vybraných soutěžních fotografií s thajskou tematikou. Tyto fotografie byly vystavovány na přelomu letošního roku rovněž v pasáži Lucerna. Kromě těchto fotografií zde vystavuje své umělecké snímky (zaměřené především na portréty thajských dětí)   Tomáš Bazika, které tuto výstavu obohatily o neotřelý pohled do thajského prostředí.

Slavnostní zahájení výstavy proběhlo 4.prosince za přítomnosti hostů z thajského velvyslanectví v Praze. V úvodním projevu vyjádřil prezident společnosti Mgr. Marek Němec přesvědčení, že tato z mnohých aktivit ČTS dále přispěje k rozvoji našich vztahů s Thajskem a k šíření informací o této nezapomenutelné krásné zemi s tak vyjímečnou kulturou a tradicí, a závěrem poděkoval všem, kteří se na přípravě výstavy podíleli.

V komorním prostředí historických prostor Faustova domu se přítomní zajímali o jednotlivé snímky a jejich historii, podrobnějšího výkladu se jako jeden z autorů některých snímků a organizátorů vernisáže ujal Ing.Stanislav Korál. Zahájení výstavy se zúčastnili rovněž fotografové, kteří nejsou členy ČTS, a o výstavě se dozvěděli z jiných zdrojů – vesměs hodnotili výstavu velmi pozitivně.

Závěrem je třeba poděkovat vedení Akademického klubu 1.LF UK ve  Faustově domě za to, že vyšel vstříc záměru ČTS zde uspořádat tuto výstavu a poskytl pro ni své prostory.

(text: Stanislav Korál, foto: Ivana Lühnová, Bohumil Veselý)