Výroční členská schůze za r.2017

16. 4. 2018

Výroční členská schůze za r.2017

O průběhu výroční členské schůze za rok 2017:

Dne 12.4. 2018 se konala v thajské restauraci Lemon Leaf výroční členská schůze naší společnosti (zač. 17 hod).
Úvodem všechny přivítal prezident společnosti Marek Němec, a informoval přítomné členy o všech akcích, kterých jsme se účastnili v minulém roce 2017, ať už to byly naše samostatné akce nebo akce pořádané ve spolupráci s thajskou ambasádou a nebo agenturou TAT (Turistická centrála Thajska). Zvlášť zdůraznil úspěšnou výstavu vybraných soutěžních fotografií s thajskou tématikou, která proběhla v prostorách pražské pasáže Lucerna v prosinci a lednu 2017/18. Věcné ceny za vítězné první tři snímky obdrží: 1.cena: pan Marek Kostka, 2.cena: sl.Mirka a Magda Kašubovy a 3.cena: Martina Korálová. Repríza této výstavy se uskuteční v prostorách Faustova domu na Karlově nám. v prosinci t.r.
Následně se ujal slova náš host- konzul thajského velvyslanectví pan Jak Sangchai, který vyjádřil své potěšení nad spoluprací s naší společností, a mezi jiným také připomněl podobnost našich svátků velikonočních a thajského svátku vítání nového roku.
Členka výboru Monika Korandová poté přečetla zprávu o hospodaření společnosti za rok 2017.
Marek Němec poděkoval jménem společnosti Sylvě Luang-Rathové za dlouholetou činnost ve výboru ČTS.
Na závěr setkání jsme si pochutnali na thajské specialitě pad thai noodles, a až do ukončení schůze jsme se věnovali vzájemné přátelské konverzaci.

Zapis a foto: Ivana Lühnová, Stanislav Korál