VÍTĚZOVÉ FOTOSOUTĚŽE ČESKO-THAJSKÉ SPOLEČNOSTI.

Vážení členové Česko-thajské společnosti a všichni přátelé Thajska,

na těchto našich web. stránkách a také na FB jsme vás podrobně informovali o průběhu vernisáže fotografií z Thajska, která proběhla za velkého zájmu veřejnosti mezi 11. …

Akce

19. 1. 2018

Ohlédnutí za výstavou fotografií v pasáži Lucerna

 

Vítejte v Zemi úsměvů! (O výstavě fotografií v pasáži Lucerna)

Výstava fotografií organizovaná Česko-thajskou společností a Thajským velvyslanectvím ve spolupráci s TAT (Turistická centrála Thajska, pražská kancelář),       

Termín výstavy:   11.12.2017 – 11.1.2018,  Místo: Pasáž paláce Lucerna, kde projde až 30 000 lidí denně.

Výstava vznikla výběrem z několika stovek fotografií, z nichž 52 bylo vybráno pro výstavu, autoři tří nejlepších snímků obdrží hodnotné ceny od velvyslanectví  i TAT. Na tuto výstavu bylo mnoho pozitivních referencí, vytčený cíl výstava jednoznačně splnila a přitáhla pozornost odborné i laické veřejnosti.

Fotografie z výstavy byly uschovány a budou použity k další propagaci Thajska.

 

Welcome to the Land of Smiles !

Photography exhibition organized by the Czech-Thai Society in Prague in cooperation with the Royal Thai Embassy and the Tourism Authority of Thailand, Prague Office.

Date:   11th December 2017 – 11th January 2018

Place: The main passage of the Lucerna Palace in the center of Prague. About 30,000 people pass through the Lucerna passage every day.

Hundreds of pictures arrived, 52 photographs were chosen for the exhibition and the three best photographers will receive prices from the Thai Royal Embassy and TAT. Many positive responses have been noted. The objective of the exhibition has been achieved. The attention of public, both professional and non-professional, has been attracted.

The exhibited pictures are kept for another possibility to promote Thailand.

vstupte do archívu akcí

NA ÚVOD :

 

Vítejte                                              na stránkách                                           milovníků Thajska!

ČESKO-THAJSKÁ SPOLEČNOST

je dobrovolná, nevládní a nezisková organizace, jejímž cílem je spolupráce a vytváření kontaktů ve všech oblastech kultury,             vědy, vzdělávání, ekonomiky a turistiky mezi organizacemi           České republiky a Thajského království.                                         Společnost byla založena v roce 1998 a je otevřena všem zájemcům o spolupráci. Ve své činnosti spolupracuje s univerzitami, muzei    a s dalšími institucemi zaměřenými na Asii.                                      

Činnost Česko-thajské společnosti je financována z členských příspěvků a sponzorských darů.

 

Vážené dámy a pánové  -            členové Česko-thajské společnosti,         pro co nejefektivnější komunikaci se členy výboru ČTS byla zřízena email. adresa, na kterou můžete psát své náměty a připomínky:

      czechthaisociety.cts@gmail.com

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Naše společnost otevřela u FIO banky bankovní účet              čís.  2201328263/2010,  který je mimo jiné také zřízen pro zasílání Vašich členských příspěvků. Pokud jste doposud neměli možnost své členské příspěvky uhradit, můžete tak bez problémů učinit nyní. K vůli evidenci stačí do platebního příkazu se zaslanou částkou uvést své jméno.                  Výbor Česko-thajské společnosti

Roční členský příspěvek je 300,-Kč,            pro nevýdělečné a důchodce  100,- Kč

 

   Podrobněší informace o činnosti Česko-thajské společnosti (ČTS),  o jejich stanovách a členech výboru naleznete v části                                    "O SPOLEČNOSTI"      (horní záložka)

 

                 DOPORUČENÍ - TIP:  

      Pro podrobné informace o všech akcích společnosti  si v horní liště otevřete  "AKCE-NOVINKY" .

    JAK SE ORIENTOVAT V BLOKU "AKCE-NOVINKY":                          Při kliknutí na "AKCE-NOVINKY" si otevřete všechny akce ČTS (nahoře je poslední), když kliknete na letopočet, dostanete se              k akcím příslušného roku.   Kliknutím na červený nadpis zvolené akce si otevřete podrobnosti a fotogalerii, každý obrázek fotogalerie si zvětšíte kliknutím na něj.