17. 9. 2018

Thajský večer

Dne 25.srpna se v salónku thajské restaurace Občanská plovárna na Praze 1 se asi 20 členů naší Česko-thajské společnosti s rodinnými příslušníky a přáteli zúčastnilo thajského večera, který uspořádal ve spolupráci s ČTS spolek Theravádského buddhizmu v ČR. V půvabném prostředí na břehu Vltavy byl na programu…

Akce

16. 4. 2018

Výroční členská schůze za r.2017

O průběhu výroční členské schůze za rok 2017:

Dne 12.4. 2018 se konala v thajské restauraci Lemon Leaf výroční členská schůze naší společnosti (zač. 17 hod).
Úvodem všechny přivítal prezident společnosti Marek Němec, a informoval přítomné členy o všech akcích, kterých jsme se účastnili v minulém roce 2017, ať už to byly naše samostatné akce nebo akce pořádané ve spolupráci s thajskou ambasádou a nebo agenturou TAT (Turistická centrála Thajska). Zvlášť zdůraznil úspěšnou výstavu vybraných soutěžních fotografií s thajskou tématikou, která proběhla v prostorách pražské pasáže Lucerna v prosinci a lednu 2017/18. Věcné ceny za vítězné první tři snímky obdrží: 1.cena: pan Marek Kostka, 2.cena: sl.Mirka a Magda Kašubovy a 3.cena: Martina Korálová. Repríza této výstavy se uskuteční v prostorách Faustova domu na Karlově nám. v prosinci t.r.
Následně se ujal slova náš host- konzul thajského velvyslanectví pan Jak Sangchai, který vyjádřil své potěšení nad spoluprací s naší společností, a mezi jiným také připomněl podobnost našich svátků velikonočních a thajského svátku vítání nového roku.
Členka výboru Monika Korandová poté přečetla zprávu o hospodaření společnosti za rok 2017.
Marek Němec poděkoval jménem společnosti Sylvě Luang-Rathové za dlouholetou činnost ve výboru ČTS.
Na závěr setkání jsme si pochutnali na thajské specialitě pad thai noodles, a až do ukončení schůze jsme se věnovali vzájemné přátelské konverzaci.

Zapis a foto: Ivana Lühnová, Stanislav Korál

 

vstupte do archívu akcí

NA ÚVOD :

Společnost Shock Tropper společně  s Asociací Theravádský Budhismus ČR a  Česko-thajskou společností  pořádají 

THAJSKÝ VEČER

s thajským tancem a  přehlídkou thajské kuchyně 

Slavnost se bude konat v restauraci OBČANSKÁ PLOVÁRNA  http://obcanskaplovarna.cz/

v sobotu dne 25. srpna 2018 od 19.00 hod 

Pro návštěvníky je v nabídce bohatý bufet typických thajských jídel včetně mořských plodů s neomezenou konzumací, program s thajskýmými tanečnicemi a živou hudbou,  na závěr disco 

VSTUPNÉ:   20 euro nebo 500 Kč 

Prosíme všechny členy ČTS kteří mají o účast zájem aby nahlásili účast nejpozději do 20.8.2018 

                                                                                                     Výbor  ČTS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zápis z výroční schůze ČTS ze dne 12.4.2018 najdete v horní záložce                                     „O SPOLEČNOSTI“, v části "informace ze zasedání výboru společnosti“

     

Vítejte                                              na stránkách                                           milovníků Thajska!

ČESKO-THAJSKÁ SPOLEČNOST

je dobrovolná, nevládní a nezisková organizace, jejímž cílem je spolupráce a vytváření kontaktů ve všech oblastech kultury,             vědy, vzdělávání, ekonomiky a turistiky mezi organizacemi           České republiky a Thajského království.                                         Společnost byla založena v roce 1998 a je otevřena všem zájemcům o spolupráci. Ve své činnosti spolupracuje s univerzitami, muzei    a s dalšími institucemi zaměřenými na Asii.                                      

Činnost Česko-thajské společnosti je financována z členských příspěvků a sponzorských darů.

 

Vážené dámy a pánové  -            členové Česko-thajské společnosti,         pro co nejefektivnější komunikaci se členy výboru ČTS byla zřízena email. adresa, na kterou můžete psát své náměty a připomínky:

      czechthaisociety.cts@gmail.com

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Naše společnost otevřela u FIO banky bankovní účet              čís.  2201328263/2010,  který je mimo jiné také zřízen pro zasílání Vašich členských příspěvků. Pokud jste doposud neměli možnost své členské příspěvky uhradit, můžete tak bez problémů učinit nyní. K vůli evidenci stačí do platebního příkazu se zaslanou částkou uvést své jméno.                  Výbor Česko-thajské společnosti

Roční členský příspěvek je 300,-Kč,            pro nevýdělečné a důchodce  100,- Kč

 

   Podrobněší informace o činnosti Česko-thajské společnosti (ČTS),  o jejich stanovách a členech výboru naleznete v části                                    "O SPOLEČNOSTI"      (horní záložka)

 

                 DOPORUČENÍ - TIP:  

      Pro podrobné informace o všech akcích společnosti  si v horní liště otevřete  "AKCE-NOVINKY" .

    JAK SE ORIENTOVAT V BLOKU "AKCE-NOVINKY":                          Při kliknutí na "AKCE-NOVINKY" si otevřete všechny akce ČTS (nahoře je poslední), když kliknete na letopočet, dostanete se              k akcím příslušného roku.   Kliknutím na červený nadpis zvolené akce si otevřete podrobnosti a fotogalerii, každý obrázek fotogalerie si zvětšíte kliknutím na něj.